Klient

Partners Group SK - Spoločnosť PARTNERS GROUP SK je od začiatku svojho pôsobenia v poskytovaní privátnych finančných služieb synonymom kvality a profesionality.

Zadanie

Organizácia informatívnych jednodňových eventov v rôznych slovenských mestách počas mesiaca september. Cieľom klienta je podporiť rozšírenie vedomostí o finančnej gramotnosti.

Riešenie zadania

Každoročne organizujeme pre nášho klienta Partners Group SK jednodňové eventy v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Žilina a Košice. Cieľom týchto eventov je v prvom rade upútať ľudí, ponúknuť im zaujímavý, ale aj edukačný program. Popri tom klient prostredníctvom prednášok, workshopov či rozhovorov odprezentuje rôzne životné finančné situácie a snaží sa verejnosť edukovať o finančnej gramotnosti. Súčasťou týchto eventov sú veľakrát známe osobnosti, či in@luenceri, ktorí prezentujú to, čomu sa oni sami venujú, snažia sa ľudí inšpirovať k zdravému životnému štýlu, cestovaniu, podnikaniu. V doobedných hodinách sa dokonca zúčastňujú týchto podujatí aj žiaci a študenti z rôznych škôl, pre ktorých je pripravený špeciálny program na podporu finačnej gramotnosti detí a mladeže.