Klient

Zväz autobusovej dopravy

Zadanie

Pri príležitosti 70. výročia autobusovej dopravy na Slovensku sme pre klienta ZAD organizovali podujatie pre zamestnancov a manažment z celého Slovenska.

Riešenie zadania

Podujatie pri príležitosti tohto významného výročia malo byť na základe požiadaviek klienta rozdelené na dve hlavné časti – na dennú a večernú časť.

Nakoľko sa dennej časti malo zúčastniť pomerne dosť hostí a súčasťou mali byť aj rôzne priestorovo náročnejsie aktivity, rozhodli sme sa pre exteriérové priestory výstaviska Incheba v Bratislave. Zamestnanci z celého Slovenska prišli na autobusoch, ktoré boli rozmiestnené v priestore a tak cielene vznikla aj prezentácia moderných, či historických dopravných prostriedkov. Okrem toho bolo jednou z požiadaviek klienta zrealizovať aj súťaž v jazde a parkovaní s autobusmi, takže priestor bol naozaj dostatočne využitý. Dennú časť podujatia sprevádzala samozrejme príjemná hudba, chutný catering, nechýbal akčný moderátor a iné sprievodné programy – workshopy, prednášky a prezentácie. Ďalšou zaujímavou atrakciou bol aj “silák”, ktorý bez akejkoľvek pomoci potiahol autobus niekoľko metrov. Podujatie bolo prístupné aj verejnosti, resp. pozvaným školským zariadeniam.

Vo večerných hodinách pokračovali oslavy 70. výročia oficiálnou časťou, galavečerom. Pre túto príležitosť sme sa rozhodli využiť priestory moderného hotela Hilton v Bratislave. Pre klienta sme zabezpečili večerný program, tradičné slovenské vystúpenie v podobe folklóru a neskôr oživila atmosféru so svojím vystúpením speváčka Dara Rollins. Súčasťou galavečera bolo aj oceňovanie zamestnancov, príhovory manažmentu, slávnostná večera a vyvrcholenie podujatia pri predstavení nového loga ZAD.